Kay覺t    Giri    Forum    Ara    SSS

Forum ana sayfa » S覺k癟a Sorulan Sorular


S覺k癟a Sorulan Sorular
Giri ve Kay覺t sorunlar覺
Neden giri yapam覺yorum?
Neden kay覺t olmam gerekiyor?
Neden otomatik olarak 癟覺k覺覺m yap覺l覺yor?
evrimi癟i kullan覺c覺 listesinde kullan覺c覺 ad覺m覺n g繹r羹nmesini nas覺l 繹nleyebilirim?
ifremi unuttum!
Kay覺t oldum ama giri yapam覺yorum!
Daha 繹nce kay覺t olmutum ama art覺k giri yapam覺yorum?!
COPPA nedir?
Neden kay覺t olam覺yorum?
T羹m mesaj panosu 癟erezlerini sil nedir?

Kullan覺c覺 Se癟enekleri ve ayarlar覺
Ayarlar覺m覺 nas覺l deitirebilirim?
G繹sterilen zamanlar yanl覺!
Deiik bir zaman dilimi se癟tim ama saatler hala yanl覺!
Konutuum dil listede yok!
Kullan覺c覺 ad覺m ile beraber bir resmi nas覺l g繹steririm?
R羹tbem nedir ve onu nas覺l deitirebilirim?
Bir kullan覺c覺ya ait e-posta balant覺s覺n覺 t覺klay覺nca neden giri yapmam isteniyor?

Mesaj G繹nderme
Bir foruma yeni bir bal覺k nas覺l g繹nderilir?
Bir mesaj覺 nas覺l silebilir veya d羹zenleyebilirim?
Mesaj覺ma bir imza nas覺l eklerim?
Nas覺l bir anket olutururum?
Neden daha fazla anket se癟enei ekleyemiyorum?
Bir anketi nas覺l deitirir veya silerim?
Neden bir foruma eriimim yok?
Neden eklentiler ekleyemiyorum?
Neden bir uyar覺 ald覺m?
Bir moderat繹re mesajlar覺 nas覺l bildirebilirim?
Bal覺a mesaj g繹nderilirkenki Kaydet butonu nedir?
Neden mesaj覺m覺n onaylanmas覺 gerekiyor?
Bal覺覺m覺 nas覺l darbelerim?

Bi癟imlendirme ve Bal覺k Tipleri
BBCode nedir?
HTML kullanabilir miyim?
襤fadeler nedir?
Resim g繹nderebilir miyim?
Global duyurular nedir?
Duyurular nedir?
Sabit bal覺klar nedir?
Kilitli bal覺klar nedir?
Bal覺k ikonlar覺 nedir?

Kullan覺c覺 Seviyeleri ve Gruplar覺
Y繹neticiler nedir?
Moderat繹rler nedir?
Kullan覺c覺 gruplar覺 nedir?
Bir kullan覺c覺 grubuna nas覺l kat覺labilirim?
Bir kullan覺c覺 grubunun lideri olmak i癟in ne yapmam gerek?
Neden baz覺 kullan覺c覺 gruplar覺 farkl覺 renkte g繹r羹n羹yor?
Varsay覺lan kullan覺c覺 grubu nedir?
Tak覺m balant覺s覺 nedir?

zel Mesajlar
zel mesaj g繹nderemiyorum!
襤stemediim 繹zel mesajlar覺 almaya devam ediyorum!
Bu mesaj panosunda herhangi birinden spam e-posta ald覺m!

Arkadalar ve Engellenenler
Arkadalar覺m ve Engellenenler listesi nedir?
Kullan覺c覺lar覺 Arkadalar veya Engellenenler listeme nas覺l ekleyebilir / silebilirim?

Forumlarda Arama
Bir forumda ya da forumlarda nas覺l arama yapabilirim?
Neden arama yapt覺覺mda sonu癟 癟覺km覺yor?
Neden arama yapt覺覺mda bo bir sayfa 癟覺k覺yor!?
yeler i癟in nas覺l arama yapar覺m?
Kendi mesajlar覺m覺 ve bal覺klar覺m覺 nas覺l bulabilirim?

Bal覺k Abonelikleri ve Yer imleri
Yer imi ve abonelik aras覺ndaki fark nedir?
Belirli forumlara ya da bal覺klara nas覺l abone olurum?
Aboneliklerimi nas覺l silerim?

Eklentiler
Bu mesaj panosunda hangi eklentilere izin veriliyor?
T羹m eklentilerimi nas覺l bulurum?

phpBB 3 Konular覺
Bu mesaj panosunu kim yazd覺?
Arad覺覺m X 繹zellik neden yok?
Bu mesaj panosuyla ilgili hukuki sorunlar i癟in veya suistimal durumlarda kime bavurabilirim?

 
 

Giri ve Kay覺t sorunlar覺
» Neden giri yapam覺yorum?
Kay覺t oldunuz mu? Giri yapabilmek i癟in 繹nceden kay覺t olman覺z gerek. Yoksa mesaj panosundan yasakland覺n覺z m覺 (o halde bu anlamda bir mesaj g繹rmeniz gerekir)? Eer 繹yleyse, webmaster veya mesaj panosu y繹neticisiyle irtibata ge癟ip sebebini sorabilirsiniz. Eer kay覺t olduysan覺z ve yasaklanm覺 olmaman覺za ramen giri yapam覺yorsan覺z, tekrar tekrar kullan覺c覺 ad覺n覺z覺 ve ifrenizi kontrol edin. Genelde hata burada oluyor. Sorun bu deilse mesaj panosu y繹netimi ile iletiime ge癟in, belki mesaj panosu i癟in yanl覺 ayar yapm覺 olabilirler.

Baa D繹n

» Neden kay覺t olmam gerekiyor?
Kay覺t olman覺za gerek olmayabilirdi asl覺nda. Mesaj g繹nderebilmek i癟in kayd覺n art olmas覺, mesaj panosu y繹neticisinin (y繹netici) karar覺na bal覺. Ayr覺ca kay覺t olunca baz覺 繹zel imkanlara ulaabilirsiniz. rnein mesajlar覺n覺z覺n yan覺nda kendinize ait k羹癟羹k bir resim (avatar) g繹sterme, 繹zel mesaj g繹nderme, tan覺d覺覺n覺z kullan覺c覺lara e-posta g繹nderme veya kullan覺c覺 gruplar覺na kat覺lma imkanlar覺na misafir kullan覺c覺lar sahip deildir. Kay覺t ilemi 癟ok basit olduu i癟in kay覺t olman覺z 繹nerilir.

Baa D繹n

» Neden otomatik olarak 癟覺k覺覺m yap覺l覺yor?
Giri sayfas覺nda g繹rd羹羹n羹z Her ziyaretimde otomatik giri yap kutucuunu iaretlemediiniz s羹rece, mesaj panosu sizi sadece belirli bir s羹re i癟in giri yapm覺 kabul eder. B繹ylece kayd覺n覺z覺n bakalar覺 taraf覺ndan kullan覺lmas覺 繹nlenir. Giriinizin devaml覺 kalmas覺 i癟in, bu komutu se癟meniz yeterlidir. Fakat baka ah覺slar覺nda kulland覺覺 (繹rn. herhangi bir k羹t羹phaneye, internet kafeye, 羹niversiteye vs. ait) bir bilgisayardan giri yap覺yorsan覺z, bu komutu se癟memeniz 繹nerilir. Eer bu kutucuu g繹remiyorsan覺z, bu demektir ki; mesaj panosu y繹neticisi bu 繹zellii kapatm覺t覺r.

Baa D繹n

» evrimi癟i kullan覺c覺 listesinde kullan覺c覺 ad覺m覺n g繹r羹nmesini nas覺l 繹nleyebilirim?
Kullan覺c覺 Kontrol Paneliniz i癟erisinde Mesaj panosu tercihleri alt覺nda evrimi癟i olduunuzu gizleyin isminde bir se癟enek bulacaks覺n覺z. Eer bu se癟enek Evet se癟enei ile aktif edilirse, 癟evrimi癟i olduunuzu sadece y繹neticiler, moderat繹rler ve kendiniz g繹rebileceksiniz. Bu durumda gizli bir kullan覺c覺 olarak say覺lacaks覺n覺z.

Baa D繹n

» ifremi unuttum!
Telaa kap覺lmay覺n! Eski ifrenizi 繹renmek m羹mk羹n olmasa bile, yerine deiik bir ifre alabilirsiniz. Giri sayfas覺n覺 a癟覺p ifremi unuttum balant覺s覺na t覺klay覺n ve tarif edilen ilemleri uygulay覺n. K覺sa s羹rede tekrar 癟evrimi癟i olduunuzu g繹receksiniz.

Baa D繹n

» Kay覺t oldum ama giri yapam覺yorum!
ncelikle, kullan覺c覺 ad覺n覺z覺 ve ifrenizi kontrol edin. Eer onlar doruysa, o zaman u iki durumdan biri meydana gelmi olabilir. Eer COPPA destei a癟覺ksa ve kay覺t s覺ras覺nda 13 ya覺ndan k羹癟羹k olduunuzu belirttiyseniz, size tarif edilen ilemleri uygulaman覺z gerekmektedir. Baz覺 mesaj panolar覺 yeni kay覺tlarda ayr覺ca aktivasyon istemektedir, giri yapmadan 繹nce bu aktivasyonun kendiniz ya da bir y繹netici taraf覺ndan yap覺lmas覺 gerekmektedir; bu bilgi kay覺t s覺ras覺nda g繹sterilmitir. Eer size bir e-posta g繹nderildiyse, a癟覺klamalar覺 takip edin. Eer bir e-posta almad覺ysan覺z, yanl覺 bir e-posta adresi belirtmi olabilirsiniz ya da e-posta, bir spam filtresi taraf覺ndan spam olarak se癟ilmi olabilir. Eer doru e-posta adresi belirttiinize eminseniz, bir y繹netici ile iletiime ge癟meyi deneyin.

Baa D繹n

» Daha 繹nce kay覺t olmutum ama art覺k giri yapam覺yorum?!
Baz覺 sebeplerden dolay覺 bir y繹netici hesab覺n覺z覺 deaktif etmi ya da silmi olabilir. Ayr覺ca, baz覺 mesaj panolar覺 veritaban覺n覺 azaltmak i癟in uzun bir s羹redir mesaj g繹ndermeyen kullan覺c覺lar覺 periyodik aral覺klarla silerler. Eer bu olmusa, tekrar kay覺t olmay覺 deneyin ve tart覺malara kat覺l覺n.

Baa D繹n

» COPPA nedir?
COPPA ya da Child Online Privacy and Protection Act of 1998, Birleik Devletlerde web sitelerinin 13 ya覺ndan k羹癟羹klerin ebeveynlerinden potansiyel bilgi toplayabilmek i癟in yaz覺l覺 izin almay覺 gerekli tutan bir kanundur, ya da baka bir deyile yasal veli/vasi onay eklidir, veliler 13 ya覺ndan k羹癟羹klerden kiisel kimlik bilgilerinin toplanmas覺 i癟in izin verirler. Eer bu uygulama ile kay覺t olmak ya da bu uygulama ile bir web sitesine kay覺t olmak size g羹venilir gelmiyorsa, yard覺m i癟in bir yasal dan覺man ile iletiime ge癟in. Not: phpBB Tak覺mlar覺 yasal destek salamaz ve genel konular hari癟, herhangi bir 癟eit yasa ile ilgili bir durum i癟in iletiim g繹stermez.

Baa D繹n

» Neden kay覺t olam覺yorum?
Kay覺t olma giriiminizde web sitesi sahibi'nin IP adresinizi banlamas覺 ya da kullan覺c覺 ad覺na izin vermemesi m羹mk羹nd羹r. Web sitesi sahibi ayr覺ca yeni ziyaret癟ilerin giri yapmas覺n覺 繹nlemek i癟in kayd覺 kapatm覺 olabilir. Yard覺m i癟in bir mesaj panosu y繹neticisiyle iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» T羹m mesaj panosu 癟erezlerini sil nedir?
T羹m mesaj panosu 癟erezlerini sil 繹zellii, phpBB3 taraf覺ndan oluturulan mesaj panosuna giriiniz ve dorulanman覺z i癟in tutulan 癟erezleri kapsar. Ayr覺ca eer mesaj panosu sahibi taraf覺ndan ayarland覺ysa bunun gibi salanan okuma 繹zelliklerini silmeye yarar. Eer giri ya da 癟覺k覺 problemleri ya覺yorsan覺z, mesaj panosu 癟erezlerini silmek size yard覺mc覺 olabilir.

Baa D繹n

 
 

Kullan覺c覺 Se癟enekleri ve ayarlar覺
» Ayarlar覺m覺 nas覺l deitirebilirim?
Eer kay覺t bir kullan覺c覺 iseniz t羹m ayarlar覺n覺z mesaj panosu veritaban覺na kaydedilir. Ayarlar覺n覺z覺 deitirmek i癟in Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizi ziyaret edin; bu balant覺 genelde sayfalar覺n 羹st k覺sm覺nda bulunur. Bu sistem size t羹m ayarlar覺n覺z覺 ve tercihlerinizi deitirme izni verecektir.

Baa D繹n

» G繹sterilen zamanlar yanl覺!
G繹sterilen zaman, sizin bulunduunuz yerden farkl覺 bir zaman dilimindeyse bu olabilir. Bu durumu d羹zeltmek i癟in, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizi ziyaret edin ve ayr覺nt覺l覺 alandan uygun zaman diliminize g繹re deitirin, 繹r. Londra, Paris, New York, Sydney, gibi. Not: Bu zaman dilimi deiikliklerini ve dier bir 癟ok ayarlar覺 sadece kay覺tl覺 kullan覺c覺lar yapabilir. Eer kay覺tl覺 deilseniz, imdi kaydolman覺n tam zaman覺.

Baa D繹n

» Deiik bir zaman dilimi se癟tim ama saatler hala yanl覺!
Eer doru zaman dilimini se癟tiinize eminseniz ve Yaz Saati/GITZ doruysa ve zaman hala yanl覺sa, o zaman sunucu saatinde kay覺tl覺 zaman yanl覺t覺r. L羹tfen problemin d羹zelmesi i癟in bir y繹neticiyi haberdar edin.

Baa D繹n

» Konutuum dil listede yok!
Mesaj panosu y繹neticisi konutuunuz dili destekleyen paketi kurmam覺t覺r, ya da hi癟 kimse bu mesaj panosunu konutuunuz dile hen羹z 癟evirmemitir. Mesaj panosu y繹neticilerine bavurup, kendi dilinizi destekleyen paketi kurmalar覺n覺 rica edin. Eer b繹yle bir dil paketi yoksa, yeni bir 癟eviri oluturmakta 繹zg羹rs羹n羹z. Daha fazla bilgi phpBB web sitesinde bulunabilir (mesaj panosu sayfalar覺n覺n alt覺ndaki balant覺ya bak覺n).

Baa D繹n

» Kullan覺c覺 ad覺m ile beraber bir resmi nas覺l g繹steririm?
Mesajlar覺 g繹r羹nt羹lerken kullan覺c覺 ad覺 ile beraber iki tane resim g繹rebilirsiniz. Bunlardan birisi r羹tbeniz ile tan覺mlanm覺 olan bir resim olabilir. Bu resim genelde y覺ld覺zlar, kareler ya da noktalar eklindedir ve mesaj panosunda ne kadar mesaj oluturduunuzu ya da durumunuzu g繹sterir. Dieri ise, avatar olarak bilinen genellikle daha b羹y羹k bir resimdir. Bu resim genelde kullan覺c覺ya ait ve 繹zeldir. Avatar kullanma imkan覺n覺 mesaj panosu y繹neticisi saptar. Ayr覺ca avatar'lar覺n ne ekilde kullan覺labileceinide saptar. Eer avatar kullanam覺yorsan覺z, mesaj panosu y繹neticisi ile iletiime ge癟ip bu imkan覺 ne sebepten dolay覺 iptal ettiini sorabilirsiniz.

Baa D繹n

» R羹tbem nedir ve onu nas覺l deitirebilirim?
Genelde kullan覺c覺 r羹tbenizi dorudan deitirmeniz m羹mk羹n deildir (kullan覺c覺 r羹tbesi, g繹nderdiiniz mesaj覺n yan覺nda bulunan isminizin alt覺nda ve kullan覺c覺 profili sayfas覺nda g繹r羹l羹r). ou mesaj panosunda kullan覺c覺 r羹tbeleri, g繹nderilen mesajlar覺n say覺s覺n覺 veya yetkili 羹yeleri belirlemek i癟in kullan覺l覺r, 繹rn. y繹neticiler veya mesaj panosu y繹neticileri 繹zel bir r羹tbeye sahip olabilir. L羹tfen gereksiz yere mesaj g繹nderipte r羹tbenizi y羹kseltmeye 癟al覺may覺n, elde edeceiniz tek sonu癟, y繹neticilerin mesajlar覺n覺z覺n say覺s覺n覺 d羹羹rmesi olacakt覺r.

Baa D繹n

» Bir kullan覺c覺ya ait e-posta balant覺s覺n覺 t覺klay覺nca neden giri yapmam isteniyor?
zg羹n羹z fakat e-posta formuyla maalesef sadece kay覺tl覺 kullan覺c覺lar e-posta g繹nderebilir (eer y繹netici bu 繹zellii aktif ettiyse). Bunun sebebi, e-posta sisteminin anonim kullan覺c覺lar taraf覺ndan suistimal edilmesini 繹nlemektir.

Baa D繹n

 
 

Mesaj G繹nderme
» Bir foruma yeni bir bal覺k nas覺l g繹nderilir?
ok kolay, forumu veya bal覺覺 g繹r羹nt羹leme sayfas覺nda Yeni Bal覺k G繹nder d羹mesini t覺klay覺n. Yeni mesaj g繹ndermeden 繹nce kay覺t olman覺z gerekebilir. Forum ve bal覺k sayfalar覺n覺n alt k覺sm覺nda yapabileceiniz b羹t羹n ilemlerin listesini g繹rebilirsiniz (繹rn. Bu forumda yeni bal覺klar g繹nderebilirsiniz vs. gibi).

Baa D繹n

» Bir mesaj覺 nas覺l silebilir veya d羹zenleyebilirim?
Mesaj panosu y繹neticisi veya moderat繹r olmad覺覺n覺z s羹rece, sadece kendinize ait mesajlar覺 d羹zenleyebilir veya silebilirsiniz. G繹nderdiiniz bir mesaj覺 d羹zenle butonuna t覺klayarak d羹zenleyebilirsiniz (bu imkan bazen sadece belirli bir s羹re i癟in mevcuttur). Eer mesaj覺n覺za birileri cevap g繹ndermise, bal覺a d繹nd羹羹n羹zde mesaj覺n覺z覺n alt覺nda metni ka癟 defa d羹zenlediinizi g繹steren k覺sa bir yaz覺 g繹receksiniz. Mesaj覺n覺za hen羹z cevap verilmemise, bu not g繹r羹lmez. Ayr覺ca mesaj覺n覺z mesaj panosu y繹neticileri veya moderat繹rler taraf覺ndan d羹zenlenince de bu metin g繹r羹nmez. Buna ramen mesaj覺 neden d羹zenlediklerine dair kendilerine has bir not b覺rakabilirler. Not: Normal kullan覺c覺lar herhangi birinden cevap geldikten sonra bir mesaj覺 silemezler.

Baa D繹n

» Mesaj覺ma bir imza nas覺l eklerim?
Herhangi bir mesaja imzan覺z覺 ekleyebilmek i癟in 繹nce bir imza oluturman覺z gerekmektedir. Bu, Kullan覺c覺 Kontrol Paneliniz yoluyla yap覺l覺r. Daha sonra mesaj g繹nderme formunun alt k覺sm覺ndaki Bir imza ekle se癟eneini se癟ip mesaj覺n覺za imzan覺z覺 ekleyebilirsiniz. G繹nderdiiniz b羹t羹n mesajlara genel bir ayar olarak imzan覺z覺n eklenmesini istiyorsan覺z, profilinizdeki se癟enei t覺klay覺n. Buna ramen dilediiniz her mesaj i癟in imzan覺z覺n eklenmesini 繹nleyebilirsiniz, bunu yapmak i癟in mesaj g繹nderme formunda imza ekleme se癟eneinin iaretini kald覺rman覺z yeterlidir.

Baa D繹n

» Nas覺l bir anket olutururum?
Anket oluturmak kolayd覺r, yeni bir bal覺k g繹nderirken (veya bir bal覺覺n ilk mesaj覺n覺 d羹zenlerken (bu tabiki sahip olduunuz izne bal覺d覺r)), mesaj g繹nderme formunun alt覺nda Anket olutur sekmesini g繹receksiniz (b繹yle bir formu g繹remiyorsan覺z, anket oluturma yetkiniz yok demektir). Anket i癟in Anket sorusu k覺sm覺na bir bal覺k girmelisiniz ve sonra Anket se癟enekleri alan覺na, her sat覺ra ayr覺 bir se癟enek olacak ekilde en az iki se癟enek girmelisiniz (bu limit mesaj panosu y繹netici taraf覺ndan ayarlan覺r). Ayr覺ca kullan覺c覺lar覺n oylama s覺ras覺nda se癟ebilecekleri se癟eneklerin say覺s覺n覺 Her kullan覺c覺 i癟in se癟enek b繹l羹m羹n羹n alt覺ndan ayarlayabilirsiniz, anket i癟in g羹n cinsinden bir zaman s覺n覺r覺 belirleyebilirsiniz (s覺n覺rs覺z s羹rede olmas覺 i癟in 0 yaz覺n) ve son olarak eer kullan覺c覺lar覺n kendi oylar覺n覺 deitirme izni varsa oy verdikleri se癟enei deitirebilirler.

Baa D繹n

» Neden daha fazla anket se癟enei ekleyemiyorum?
Anket se癟enekleri i癟in limit, mesaj panosu y繹neticisi taraf覺ndan ayarlan覺r. Eer anketiniz i癟in izin verilen miktardan daha fazla se癟enek eklemeniz gerekiyorsa, mesaj panosu y繹neticisi ile iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» Bir anketi nas覺l deitirir veya silerim?
Anketlerde, mesajlar gibi sadece g繹nderen kullan覺c覺, bir moderat繹r veya bir y繹netici taraf覺ndan deitirilebilir. Bir anketi deitirmek i癟in, bal覺覺n ilk mesaj覺n覺 t覺klay覺n; ilgili anket daima bu mesaja bal覺d覺r. Ankete hen羹z kat覺lan olmad覺ysa, haz覺rlayan kullan覺c覺 taraf覺ndan deitirilebilir veya silinebilir. Fakat, eer 羹yeler ankete kat覺lm覺sa, sadece forum ve mesaj panosu y繹neticileri taraf覺ndan deitirilebilir veya silinebilir. B繹ylece bir s羹re sonra 覺klar覺 deitirip anket sonu癟lar覺n覺 sapt覺rma olana覺 kalmaz.

Baa D繹n

» Neden bir foruma eriimim yok?
Baz覺 forumlar sadece belirli kullan覺c覺lara veya kullan覺c覺 gruplar覺na a癟覺k olabilir. Mesajlar覺 okumak, g繹r羹nt羹lemek, g繹ndermek ya da dier ilemler i癟in 繹zel yetki gerekebilir. Size eriim verilebilmesi i癟in bir moderat繹r ya da mesaj panosu y繹neticisiyle iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» Neden eklentiler ekleyemiyorum?
Her forumda, her grupta, veya her kullan覺c覺 temelinde eklenti izinleri vard覺r. Mesaj panosu y繹neticisi mesaj g繹nderdiiniz belirli forum i癟in eklenen eklentilere izin vermemi olabilir, ya da muhtemelen sadece baz覺 gruplar eklenti g繹nderebiliyordur. Eer eklenti eklemenin sizin i癟in neden kapal覺 olduu hakk覺nda bir 羹pheniz varsa mesaj panosu y繹neticiyle iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» Neden bir uyar覺 ald覺m?
Her mesaj panosu y繹neticisi, mesaj panolar覺 i癟in kendi kurallar覺n覺 belirlemilerdir. Eer bir kural ihlalinde bulunduysan覺z, uyar覺 alabilirsiniz. Not: Bu durum, mesaj panosu y繹neticisinin karar覺ndad覺r ve phpBB Grubu verilen bu uyar覺 ile ilgili herhangi bir ey yapamaz. Eer neden bir uyar覺 ald覺覺n覺z覺 bilmiyorsan覺z, mesaj panosu y繹neticisi ile iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» Bir moderat繹re mesajlar覺 nas覺l bildirebilirim?
Eer mesaj panosu y繹neticisi buna izin veriyorsa, bildiri yapmak istediiniz mesaja gidin ve orada mesaj bildirileri i癟in bir buton g繹receksiniz. Bu butona t覺klayarak mesaj bildirisi i癟in zorunlu ad覺mlara ulaacaks覺n覺z.

Baa D繹n

» Bal覺a mesaj g繹nderilirkenki Kaydet butonu nedir?
Bu, sonraki bir tarihte girilecek ve tamamlanacak olan mesajlar覺n覺z覺 kaydetmeye izin verir. Kaydedilen bir mesaj覺 yeniden doldurmak i癟in, Kullan覺c覺 Kontrol Panelini ziyaret edin.

Baa D繹n

» Neden mesaj覺m覺n onaylanmas覺 gerekiyor?
Mesaj panosu y繹neticisi, foruma mesaj g繹ndermek i癟in ilk 繹nce mesajlar覺n incelenmesi gerektiine karar vermi olabilir. Ayr覺ca y繹netici, sizi bir kullan覺c覺 grubuna yerletirmi olabilir ve bu grubun mesajlar覺 g繹nderilmeden 繹nce incelenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi i癟in l羹tfen mesaj panosu y繹neticisiyle iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» Bal覺覺m覺 nas覺l darbelerim?
Bal覺覺 darbele balant覺s覺n覺 g繹r羹p t覺klad覺覺n覺z zaman, bal覺覺 darbeleyerek forumun ilk sayfas覺nda en 羹st s覺raya 癟覺karabilirsiniz. Fakat, eer bu balant覺y覺 g繹remiyorsan覺z, o zaman bal覺k darbeleme 繹zellii kapat覺lm覺 olabilir ya da darbelemeler aras覺 izin verilen zamana hen羹z ula覺lmam覺t覺r. Ayr覺ca cevap gelene kadar bal覺覺n basit bir ekilde darbelenmesi m羹mk羹nd羹r. Buna ramen, mesaj panosu kurallar覺n覺 takip ettiinize emin olun.

Baa D繹n

 
 

Bi癟imlendirme ve Bal覺k Tipleri
» BBCode nedir?
BBCode HTML'in 繹zel bir uygulamas覺d覺r. Forum'a yazd覺覺n覺z mesajlarda BBCode kullanabilme imkan覺n覺 mesaj panosu y繹neticisi saptar. Ayr覺ca mesaj g繹nderme formundaki se癟enekler sayesinde dilediiniz mesajlarda BBCode'覺 iptal etmeniz m羹mk羹nd羹r. BBCode, HTML'e benzer tarzdad覺r fakat tag'ler < ve > yerine k繹eli parantez i癟ine al覺n覺r: [ ve ]. Ayr覺ca nelerin nas覺l g繹r羹nt羹lendii daha iyi kontrol edilebilir. BBCode hakk覺nda daha geni bilgiler i癟in, mesaj g繹nderme sayfas覺ndan ulaabileceiniz rehbere bak覺n覺z.

Baa D繹n

» HTML kullanabilir miyim?
Hay覺r. Bu mesaj panosunda HTML mesajlar覺 g繹ndermek ve farkl覺 HTML kodlar覺 kullanmak m羹mk羹n deildir. Daha fazla bi癟imlendirme i癟in HTML yerine BBCode kullanarak uygulayabilirsiniz.

Baa D繹n

» 襤fadeler nedir?
襤fadeler veya Semboller, belirli duygu ifadelerini vermek i癟in kullan覺lan k羹癟羹k resimler halindeki k覺sa kodlard覺r. rn. :) mutlu, :( ise 羹zg羹n anlam覺ndad覺r. Kullanabileceiniz ifadelerin tam listesini mesaj g繹nderme formunda g繹rebilirsiniz. 襤fadeleri a覺r覺 derecede kullanmamaya 繹zen g繹sterin, onlar metin yoksa okunmaz hale gelebilir ve bir moderat繹r mesaj覺n覺z覺 d羹zenlemeye ya da silmeye karar verebilir. Mesaj panosu y繹neticisi ayr覺ca bir mesaj覺n覺zda kullanabileceiniz en fazla ifade limitini ayarlam覺 olabilir

Baa D繹n

» Resim g繹nderebilir miyim?
G繹nderdiiniz mesajla beraber resimde g繹r羹nt羹lenebilir. Fakat u anda mesaj panosuna dorudan resim g繹ndermek m羹mk羹n deildir. Bu y羹zden umuma a癟覺k bir web sunucusunda kay覺tl覺 bir resme balant覺 vermeniz gerek, 繹rn. http://www.umuma-acik-sunucu.net/resim.gif . Kendi bilgisayar覺n覺zda bulunan bir resme balant覺 vermeniz m羹mk羹n deil (bilgisayar覺n覺z umuma a癟覺k bir web sunucu olmad覺覺 s羹rece). Ayr覺ca, umuma a癟覺k olmayan ve sadece ifreyle ula覺lan resimlere balant覺 vermek m羹mk羹n deildir (繹rn. hotmail veya yahoo mailboxlar覺nda vs. kay覺tl覺 resimler). Resim g繹r羹nt羹lemek i癟in, BBCode'覺n [img] tag'ini ya da (m羹saade verilmise) HTML kullanabilirsiniz.

Baa D繹n

» Global duyurular nedir?
Global duyurular 繹nemli bilgiler i癟erir ve onlar覺 m羹mk羹n olan en k覺sa zamanda okumal覺s覺n覺z. Global duyurular her forumun ba覺nda g繹r羹necektir ve ayr覺ca Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizden g繹rebilirsiniz. Gerekli izinlere sahipseniz sizde bir global duyuru g繹nderebilirsiniz, bu izinler y繹netici taraf覺ndan ayarlan覺r.

Baa D繹n

» Duyurular nedir?
Duyurular 癟ou zaman 繹nemli bilgileri i癟erir, en k覺sa zamanda okuman覺z覺 繹neririz. Duyurular, ilgili forumun her sayfas覺n覺n ba覺nda g繹r羹l羹r. Duyuru g繹nderebilmeniz i癟in bu yetkiye sahip olman覺z gerek. Yetkilerinizi ise mesaj panosu y繹neticisi saptar.

Baa D繹n

» Sabit bal覺klar nedir?
Sabit bal覺klar, ilgili forumun ilk sayfas覺nda, duyurular覺n hemen alt覺nda g繹r羹l羹r. ou zaman 繹nemli bilgileri i癟erirler, m羹mk羹nse okuman覺z覺 繹neririz. Duyurular i癟in ge癟erli olduu gibi, herhangi bir foruma sabit bal覺k g繹ndermek i癟in gereken yetkileri mesaj panosu y繹neticisi saptar.

Baa D繹n

» Kilitli bal覺klar nedir?
Bu bal覺klar覺 forum moderat繹r羹 veya mesaj panosu y繹neticisi kilitler. Kilitli bal覺klar覺 yan覺tlamak m羹mk羹n deildir, i癟erdikleri anketler otomatik olarak sona erir. Bal覺klar bir 癟ok nedenlerden dolay覺 kilitlenmi olabilir. Ayr覺ca mesaj panosu y繹neticisi taraf覺ndan verilen izinlere bal覺 olarak kendi bal覺klar覺n覺z覺 kilitleyebilirsiniz.

Baa D繹n

» Bal覺k ikonlar覺 nedir?
Mesajlara, i癟eriini iaret edecek bal覺k ikon resimleri tan覺mlanabilir. Bal覺k ikonlar覺n覺n kullan覺m覺 y繹netici taraf覺ndan ayarlanan izinlere bal覺d覺r.

Baa D繹n

 
 

Kullan覺c覺 Seviyeleri ve Gruplar覺
» Y繹neticiler nedir?
Y繹neticiler, mesaj panosunun her b繹l羹m羹nde en 癟ok yetkiye sahip olan 羹yelerdir. Bu 羹yeler, mesaj panosunun her t羹rl羹 ilevini kontrol edebilir: izin verme, yetkilendirme, kullan覺c覺 yasaklama, kullan覺c覺 gruplar覺 oluturma, moderat繹r yetkilerini verme vs. Ayr覺ca onlar mesaj panosu kurucusu taraf覺ndan verilen ayarlara bal覺 olarak b羹t羹n forumlarda tam moderat繹r yetkilerine sahip olabilirler.

Baa D繹n

» Moderat繹rler nedir?
Moderat繹rler (ya da onlar覺n gruplar覺), g羹nl羹k olarak forumun 癟al覺mas覺n覺 kontrol eden ah覺slar veya gruplard覺r. Bal覺klar覺 deitirme ve silme yetkisine sahip olabilirler. Ayr覺ca moderat繹r olduklar覺 forumdaki bal覺klar覺 kilitleyebilir, ta覺yabilir, silebilir ve b繹lebilirler. Genelde moderat繹rlerin g繹revi, off-topic, yani bal覺k konusuyla ilgisi olmayan yan覺tlar覺n veya hakaret ve sald覺r覺 niteliinde metinlerin g繹nderilmesini 繹nlemektir.

Baa D繹n

» Kullan覺c覺 gruplar覺 nedir?
Kullan覺c覺 gruplar覺, mesaj panosu y繹neticilerinin kullan覺c覺lar覺 grup halinde ay覺rabilmesi i癟in 繹ng繹r羹len bir y繹ntemdir. Her kullan覺c覺 (癟ou mesaj panolar覺ndan farkl覺 olarak) bir 癟ok gruba 羹ye olabilir ve her gruba ayr覺 ayr覺 izinler tan覺mlanabilir. Bu ekilde mesaj panosu y繹neticileri belirli kullan覺c覺lara rahatl覺kla moderat繹r yetkilerini veya 繹zel forumlara ulama yetkisini vs. verebilir

Baa D繹n

» Bir kullan覺c覺 grubuna nas覺l kat覺labilirim?
Bir kullan覺c覺 grubuna kat覺labilmek i癟in, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizden Kullan覺c覺 gruplar覺 balant覺s覺na t覺klay覺n; oradan t羹m kullan覺c覺 gruplar覺n覺 g繹r羹nt羹leyebilirsiniz. Gruplar覺n t羹m羹 eriime a癟覺k olmayabilir. Baz覺lar覺na kat覺lmak i癟in onay gerekebilir ve baz覺lar覺 kapal覺 ya da gizli 羹yeliklere sahip olabilir. Eer grup a癟覺k ise, ilgili balant覺ya t覺klayarak kat覺labilirsiniz. Eer bir gruba kat覺lmak i癟in onay gerekiyorsa ilgili balant覺ya t覺klayarak istek yapabilirsiniz. 襤steinizin kullan覺c覺 grubu lideri taraf覺ndan onaylanmas覺 gerek, onlar size neden gruba kat覺lmak istediinizi sorabilirler. 襤steiniz reddedilirse grup liderini rahats覺z etmeyin; bunun 癟eitli nedenleri olsa gerek.

Baa D繹n

» Bir kullan覺c覺 grubunun lideri olmak i癟in ne yapmam gerek?
Kullan覺c覺 gruplar覺 bir y繹netici taraf覺ndan oluturulur, genellikle bir kullan覺c覺 grubu lideri belirlenir. Eer yeni bir kullan覺c覺 grubu oluturmak istiyorsan覺z, ilk 繹nce bir y繹neticiyle iletiime ge癟melisiniz; bir 繹zel mesaj g繹ndermeyi deneyin.

Baa D繹n

» Neden baz覺 kullan覺c覺 gruplar覺 farkl覺 renkte g繹r羹n羹yor?
Mesaj panosu y繹neticisi bir kullan覺c覺 grubunun 羹yelerine bir renk belirler, ve bu grubun 羹yelerinin kolayca tan覺nmas覺 m羹mk羹n olur.

Baa D繹n

» Varsay覺lan kullan覺c覺 grubu nedir?
Eer bir kullan覺c覺 grubundan daha fazlas覺n覺n 羹yesi iseniz, varsay覺lan olarak kullanmak i癟in belirlenen grubunuzun rengi ve r羹tbesi g繹sterilir. Mesaj panosu y繹neticisi, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizden varsay覺lan kullan覺c覺 grubunuzu deitirmenize izin vermi olabilir.

Baa D繹n

» Tak覺m balant覺s覺 nedir?
Bu sayfa mesaj panosu y繹netiminin bir listesini size belirtir, mesaj panosu y繹neticileri ile moderat繹rlerinin bilgilerini ve dier detaylarla onlar覺n y繹nettikleri forumlar覺 i癟erir.

Baa D繹n

 
 

zel Mesajlar
» zel mesaj g繹nderemiyorum!
Bunun 羹癟 sebebi olabilir; hen羹z kay覺t olmam覺 veya giri yapmam覺s覺n覺z, veya mesaj panosu y繹neticisi b羹t羹n mesaj panosu i癟in 繹zel mesajlar覺 iptal etmi. 癟羹nc羹 olanak ise: mesaj panosu y繹neticisi sizin bu imkan覺 kullanman覺z覺 繹nlemi olabilir, bu durumda kendisine nedenini sorman覺z gerekir.

Baa D繹n

» 襤stemediim 繹zel mesajlar覺 almaya devam ediyorum!
襤leride 繹zel mesajlar sistemine belirli kiilerden gelen mesajlar覺 iptal etme imkan覺n覺 ekleyeceiz. imdilik herhangi bir ah覺stan istemediiniz 繹zel mesajlar al覺yorsan覺z, mesaj panosu y繹neticisine bavurun. O herhangi bir kullan覺c覺y覺 繹zel mesaj g繹ndermekten men edebilir.

Baa D繹n

» Bu mesaj panosunda herhangi birinden spam e-posta ald覺m!
zg羹n羹z. Asl覺nda bu mesaj panosunun sunduu e-posta g繹nderme ilevi bundan korunmak i癟in bir癟ok 繹nlemi alm覺 bulunuyor. Ald覺覺n覺z spam e-postan覺n bir kopyas覺n覺 mesaj panosu y繹neticisine g繹nderin. zellikle ald覺覺n覺z e-postan覺n bal覺k k覺sm覺n覺 (to (kime), subject (konu) vs.) iletmeyi unutmay覺n, bu k覺s覺mda e-postay覺 g繹nderen kullan覺c覺 hakk覺nda bilgiler bulunur. Mesaj panosu y繹neticileri bu bilgilerle meseleyi takip edebilir.

Baa D繹n

 
 

Arkadalar ve Engellenenler
» Arkadalar覺m ve Engellenenler listesi nedir?
Bu listeleri kullanarak mesaj panosunun dier 羹yelerini toplayabilirsiniz. Arkadalar listenize eklenen 羹yeler, onlara 繹zel mesajlar g繹ndermeye ve 癟evrimi癟i durumlar覺n覺 g繹r羹nt羹lemeye kolay eriim salamak i癟in Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizde listelenecektir. Tema uygun destei sal覺yorsa, bu kullan覺c覺lardan gelen mesajlar ayr覺ca detayl覺 ve belirgin olarak g繹r羹nebilir. Eer engellenenler listenize bir kullan覺c覺 eklediyseniz onlar taraf覺ndan oluturulan mesajlar varsay覺lan olarak gizlenecektir.

Baa D繹n

» Kullan覺c覺lar覺 Arkadalar veya Engellenenler listeme nas覺l ekleyebilir / silebilirim?
Listenize kullan覺c覺lar覺 iki yolla ekleyebilirsiniz. Her kullan覺c覺n覺n profilinde, onlar覺 Arkadalar ya da Engellenenler listenize eklemek i癟in bir balant覺 olacakt覺r. Alternatif olarak Kullan覺c覺 Kontrol Panelinizden, direkt olarak kullan覺c覺lar覺n 羹ye adlar覺n覺 girerek ekleyebilirsiniz. Ayr覺ca ayn覺 sayfay覺 kullanarak kullan覺c覺lar覺 listenizden silebilirsiniz.

Baa D繹n

 
 

Forumlarda Arama
» Bir forumda ya da forumlarda nas覺l arama yapabilirim?
Ana sayfa g繹r羹nt羹lenirken, forum g繹r羹nt羹lenirken ya da bal覺k g繹r羹nt羹lenirken yerleik arama kutusunun i癟erisine aranacak terimi girerek arama yapabilirsiniz. Gelimi arama yapmak i癟in forumda t羹m sayfalarda bulunan Arama balant覺s覺na t覺klayabilirsiniz. Arama eriiminiz kulland覺覺n覺z temaya bal覺 olarak deiebilir.

Baa D繹n

» Neden arama yapt覺覺mda sonu癟 癟覺km覺yor?
Araman覺z muhtemelen son derece anla覺lmaz ve phpBB3 taraf覺ndan indekslenmeyen 癟ok fazla genel terim i癟eriyor. Gelimi Arama i癟erisindeki daha fazla 繹zellik ve mevcut se癟enekleri kullanarak arama yapabilirsiniz.

Baa D繹n

» Neden arama yapt覺覺mda bo bir sayfa 癟覺k覺yor!?
Araman覺zda geri d繹nen 癟ok fazla sonu癟 olduu i癟in web sunucusu megul oldu. Gelimi aramay覺 kullan覺n ve terimler i癟inde kullan覺lacak daha fazla 繹zellik ile aranacak forumlar覺 belirleyin.

Baa D繹n

» yeler i癟in nas覺l arama yapar覺m?
yeler sayfas覺na gidin ve Bir 羹ye bul balant覺s覺na t覺klay覺n. Buradan, a癟覺klanan se癟enekleri doldurun.

Baa D繹n

» Kendi mesajlar覺m覺 ve bal覺klar覺m覺 nas覺l bulabilirim?
Kendi mesajlar覺n覺z覺, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinden Kullan覺c覺n覺n mesajlar覺n覺 ara balant覺s覺na t覺klayarak ya da kendi profil sayfan覺zdan bulabilirsiniz. Bal覺klar覺n覺z覺 aramak i癟in, Gelimi arama sayfas覺n覺 kullan覺n ve var olan uygun se癟enekleri doldurun.

Baa D繹n

 
 

Bal覺k Abonelikleri ve Yer imleri
» Yer imi ve abonelik aras覺ndaki fark nedir?
phpBB3teki yer imleri, hemen hemen web taray覺c覺n覺zdaki yer imleri gibidir. Bir g羹ncelleme olduu zaman bildiri almayacaks覺n覺z, fakat bal覺a daha sonra geri d繹nebilirsiniz. Abonelikte, farkl覺 olarak abonelik i癟in tercih ettiiniz metot ya da metotlar sayesinde mesaj panosundaki forum veya bal覺klarda bir g羹ncelleme olduu zaman bildiri al覺rs覺n覺z.

Baa D繹n

» Belirli forumlara ya da bal覺klara nas覺l abone olurum?
Belirli bir foruma abone olmak i癟in, herhangi bir foruma girdiinizde, Foruma abone ol balant覺s覺 g繹receksiniz. Bir bal覺a abone olmak i癟in, bal覺a cevap verirken abonelik kutusunu iaretleyin ya da bal覺覺n i癟indeki Bal覺a abone ol balant覺s覺n覺 t覺klay覺n.

Baa D繹n

» Aboneliklerimi nas覺l silerim?
Aboneliklerinizi, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinize giderek ve abonelikleriniz i癟in balant覺lar覺 takip ederek silebilirsiniz.

Baa D繹n

 
 

Eklentiler
» Bu mesaj panosunda hangi eklentilere izin veriliyor?
Her mesaj panosu y繹neticisi baz覺 eklenti tiplerine izin verebilir ya da izin vermeyebilir. Eer nelerin y羹klenmesine izin verildiinden 羹pheliyseniz, yard覺m i癟in mesaj panosu y繹neticisiyle iletiime ge癟in.

Baa D繹n

» T羹m eklentilerimi nas覺l bulurum?
Y羹klediiniz eklentilerin listesini bulmak i癟in, Kullan覺c覺 Kontrol Panelinize gidin ve eklentiler k覺sm覺ndaki balant覺lar覺 takip edin.

Baa D繹n

 
 

phpBB 3 Konular覺
» Bu mesaj panosunu kim yazd覺?
Bu yaz覺l覺m (deitirilmemi haliyle) phpBB Group taraf覺ndan 羹retilmi ve genel da覺t覺ma 癟覺kar覺lm覺t覺r. T羹m eser haklar覺 phpBB Group'a aittir. Bu eser, GNU General Public License antlamas覺 alt覺nda sunulmutur. Bu antlamaya uyma art覺yla 羹cretsiz da覺t覺labilir. Daha detayl覺 bilgiler i癟in balant覺ya g繹z at覺n.

Baa D繹n

» Arad覺覺m X 繹zellik neden yok?
Bu yaz覺l覺m phpBB Group taraf覺ndan yaz覺lm覺 ve lisanslanm覺t覺r. Eer herhangi bir 繹zelliin eklenmesi gerektiini d羹羹n羹yorsan覺z, ya da bir hata bildirimi yapmak istiyorsan覺z, l羹tfen phpBB Area51 web sitesini ziyaret edin, b繹ylece ilgili kaynaklara ulaabilirsiniz.

Baa D繹n

» Bu mesaj panosuyla ilgili hukuki sorunlar i癟in veya suistimal durumlarda kime bavurabilirim?
Tak覺m sayfas覺nda listelenmi y繹neticilerin herhangi biri ile ikayetleriniz i癟in iletiime ge癟ebilirsiniz. Eer onlardan cevap alam覺yorsan覺z, o zaman alan ad覺n覺n sahibi ile (bir whois sorgulamas覺 yaparak) ya da, eer bu mesaj panosu 羹cretsiz bir serviste 癟al覺覺yorsa (繹r. Yahoo!, free.fr, f2s.com, v.b.), bu servisin y繹netimi veya suistimal konularla ilgilenen b繹l羹m羹yle iletiime ge癟melisiniz. Not: phpBB Grubu, bu mesaj panosunun nas覺l, nerede ve kimler taraf覺ndan kullan覺ld覺覺 konusunda bir bilgisi olmad覺覺 i癟in kesinlikle yarg覺lanamaz ve her ne olursa olsun sorumlu tutulamaz. phpBB.com sitesiyle veya phpBB yaz覺l覺m覺yla dorudan ilgisi olmayan herhangi bir hukuki konuda (ihtiyati tedbir, mali sorumluluk, iftira vs.) phpBB Grubu ile iletiime ge癟meyin. Bu yaz覺l覺m覺n herhangi 羹癟羹nc羹 ah覺slar taraf覺ndan kullan覺m覺yla ilgili phpBB Group'a e-posta g繹nderirseniz, ya 癟ok k覺sa bir cevap al覺rs覺n覺z ya da hi癟 bir cevap alamazs覺n覺z.

Baa D繹n

 
 

Forum ana sayfa » S覺k癟a Sorulan Sorular


Ge癟i yap:  
cron